NAUJIENOS


UAB „NS2“ SĖKMINGAI ĮGYVENDINO PROJEKTĄ „UAB „NS2“ PASIRENGIMAS ENERGIJOS SĄNAUDŲ ĮMONĖS VEIKLOJE SUMAŽINIMUI“ Siekdama prisidėti prie nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslų ir įvertinusi įmonės ilgalaikę strategiją, kuri yra orientuota į veiklos optimizavimą, UAB "NS2" įgyvendino projektą „UAB „NS2” pasirengimas energijos sąnaudų įmonės veikloje sumažinimui“ Projekto tikslas - atlikti papildomą energijos vartojimo auditą gamybos procesuose ir įrenginiuose, kuris apims visas UAB "NS2" gamybos proceso metu vartojamos energijos rūšis ir visus energiją naudojančius įrenginius ir technologinius procesus, bei atlikto papildomo energijos vartojimo audito dėka įsidiegti efektyviausias energijos vartojimo priemones, procesus ar technologijas, tausojančias ir taupančias energiją ir gamtinius išteklius. Tikimasi, kad įdiegus energiją taupančias ir atsinaujinančią energiją naudojančias priemones UAB "NS2" padidins savo konkurencingumą, taip pat, įmonė prisidės prie nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslų įgyvendinimo. Tikėtina, kad gamykloje įdiegus energiją taupančias priemones, dėl mažesnio energijos naudojimo kiekio, sumažės į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (anglies dioksido, metano) ir kitų orą teršiančių emisijų kiekiai, todėl sumažės aplinkos užterštumo lygis, pagerės aplinkinių gyventojų gyvenamoji aplinka. Projekto „UAB „NS2“ PASIRENGIMAS ENERGIJOS SĄNAUDŲ ĮMONĖS VEIKLOJE SUMAŽINIMUI“ vertė 49 216,67 Eur. Projektas finansuojamas 50 proc. intensyvumu finansuojant iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“.

AKCIJOS


TCH baldų ir interjero salone Domus galerijoje vyksta Cromwell kolekcijos valgomojo baldų išpardavimas. Siūlome Jums įsigyti išskleidžiamus stalus bei kėdes iš ekspozicijos su 10% nuolaida! Kviečiame užsukti!